Art criticism – Lin Simons, 2011

Judgement by Lin Simons, Johanna Engdahl’s art teacher:

Translation by Erik Engdahl:
Johanna Milla Engdahl has an own personal style which is expressive and multifaceted. She paints with abstract, half-abstract and naturalistic motives – often related to important events in her own life. The colours characterize Johanna’s art – brave and wellbalanced colour compositions with a special luminosity.

Original in Swedish: Johanna Milla Engdahl har en egen personlig stil som är expressiv och mångbottnad. Hon målar med abstrakta, halvabstrakta och naturalistiska motiv – ofta relaterade till viktiga händelser i hennes liv. Färgen kännetecknar Johannas konst – modiga och välavvägda färgkompositioner med en speciell lyskraft.