Testimonials and articles

Image2

Article about  NITTI exhibition in Ålandstidningen, Lördag 28 April, 2018, page 26

Johanna is with the horse _May – September 2018, Juried Crafts exhibition NITTI.

alandstidningen_8-november_header

alandstidningen_8_november

 

Artist Tomas Almberg about Johannas’s art in 2016

Artist Svetlana Nesterova about Johannas’s art in 2016 on Linkedin, in Russian and English

 

Article about Johanna’s solo exhibition from November 7 to December 16 in Handikappbulletinen, nr. 1, 2016, page 25

 Newspaper:  Åland, 30.4‏

J.Engdahl Tidningen Åland

Visitor`s book at Art Nordic 2016

About Art Nordic 2016 in the newspaper Artär.

Assinged as a member of the artistic committee of the Commission Prize ARTPROTAGONIST2015 at Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, Italy from December 6th 2015 to January 15th 2016

See more here !

Famous Russians in Sweden / Русские персоналии в Швеции: Энгдахл Йоханна Милла. Presentation in Russian language

Artist presentation of Johanna Engdahl as the new member of Konstnärsförbundet Alliansen / KFA i Sverige

in the newspaper Artär, nr 1, 2015, page 19

Artist Aart de Lange Pzn about Johanna’s art in 2015 on Linkedin

”Hello Johanna……I like
your works…..and of course i have endorsed you for this beautiful paintings. I
wish you all the best and good luck.”

With kind regards AART, Dutch symbolic painter

 

Artist Immo Jalass about Johanna’s art in April 2015 on Linkedin:

”Hi Johanna, quit
interesting your paintings. My advie is: Just go on working, I mean painting.”

Galeriejalass.tripod.com

 

Impression from a vistor at the solo exhibition at the Library of Krestovskij octrov, S-Petersburg, Russia, November 2012. In original Russian language.

A vistors impression

You have some very interesting quotes by artists on the website that you sent me and
I was able to get an idea of your paintings. You work with colour and form and I
look forward to seeing what you will propose for the selection process as I
imagine that there is a lot of creativity and variety in your work.

Sergio Monte
Museo d’Arte di Chianciano Terme Viale della Libertà 280 53042 Chianciano Terme (SI) Italy www.museodarte.org

I have the pleasure to inform you that you have been accepted to participate in the Biennale of Chianciano 2013. The Committee have viewed your work and feel that you would contribute positively to the exhibition. I also take the opportunity to extend my personal compliments for your artistic merit.

Peter Gagliardi

Article in Invandrarkvinnan 3-4 2011, page 18

Det första som jag lägger märke till då jag besöker utställningen är verkens säregna färger som lyser, men ändå är mjuka och behagliga. Motiven är både konkreta och abstrakta och främst utförda i akryl, men också i form av broderier och textilier. Många av verken ingår i en skrift med titeln ”Changes” där dessa givits poetiska namn t ex ”Vägen till lyckan” eller ”Möjlighetensfärg”. Trots att verken visar stor variation ifråga om motiv och uttryck ger dessa och utställningen ett enhetligt sammanhängande intryck. Denna variation visar sig spegla utställningens tema ”Changes” där förändringen motsvarar konstnärens erfarenheter av olika förändringar i flera steg från uppväxten i det forna Sovjetunionen, studier i Odessa och yrkesliv och som ensamstående förälder i Moskva. Sammanfattningsvis är intrycket av utställningen att den är estetiskt utformad och fylld med vacker och tanke- och känsloväckande konst.

Professor, composer and guitarist Göran Engdahl  –  om konstutställningen ”Changes” av Johanna Engdahl i Täby, 19–30.08.2012 , https://myspace.com/gorangemini

Johanna leker med färg och form på ett mycket intressant sätt. Hennes konstverk berättar om händelser i hennes liv som för betraktaren närmare konstnären. Hon experimenterar med färger som skapar glädje, men även sorg, från naturalism till kubism. Hon arbetar även med olika material, tekniker och motiv. Johanna är inte främmande för att använda olika hantverk för att ge sitt konstnärliga uttryck en form. – Vilka Johannas tavlor tycker du om, Eva? Den abstrakta ”Möjligheter i färg” från 2012 synliggör kubismen. Den förmedlar en harmonisk och lugn känsla. I ”Changes” finner man konstnärens livsfilosofi. ”En dröm i blått” är en trevlig målning. I ”Sovande katt” kan man se hennes skicklighet i design och sömnad. Man får glädje som ett barn.

Artist Eva Josefsson    om konstutställningen ”Changes” av Johanna Engdahl i Täby, 19–30.08.2012

 

Lämna ett svar